خانه

موسسه قرآنی راه بهشت

آموزش جامع قرآن کریم ویژه کودک و نوجوان با محوریت تدبر

موسسه راه بهشت

ورود به سامانه آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی

دوره های آموزشی فعال

برای اولین با در ایران انتشار کتاب کار آموزش قرآن بزودی از موسسه راه بهشت

پیش خرید حمایت از محصول

فروشگاه محصولات

[stm_featured_products view_type=”featured_products_list” per_row=”4″ orderby=”menu_order” auto=”true” hide_price=”true” per_page=”4″]

اخبار موسسه

موفقیت های موسسه

[stm_stats_counter counter_value=”6″ duration=”10″ icon=”fa-icon-stm_icon_book_stack” icon_size=”75″ icon_height=”82″ title=”محصولات تولیدی” icon_text_color=”#ffffff” text_font_size=”40″ counter_text_color=”#fca31e” counter_text_font_size=”40″]
[stm_stats_counter counter_value=”782″ duration=”10″ icon=”rtl_demo-teacher” icon_size=”81″ icon_height=”82″ title=”دوره دیدگان تربیت مربی” icon_text_color=”#ffffff” text_font_size=”40″ counter_text_color=”#fca31e” counter_text_font_size=”40″]
[stm_stats_counter counter_value=”762″ duration=”10″ icon=”stmlms-pplc_cl” icon_size=”75″ icon_height=”82″ title=”قرآن آموزان کودک ونوجوان” icon_text_color=”#fcfcfc” text_font_size=”40″ counter_text_color=”#fca31e” counter_text_font_size=”40″]
[stm_stats_counter counter_value=”25″ duration=”10″ icon=”fa-icon-stm_icon_teacher” icon_size=”75″ icon_height=”82″ title=”دوره های آموزشی برگزار شده” icon_text_color=”#ffffff” text_font_size=”40″ counter_text_color=”#fca31e” counter_text_font_size=”40″]

نماهنگ سوره ناس

[video src="https://aspb11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8d207142c1d1322b7e4f9fbc47d5fb5216579238-240p.mp4" /]

سرود قرآن کریم

[video src="https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/303e71af4881785f607fadfdb0900da39522647-240p.mp4" /]

نماهنگ قرآنی

[video src="https://aspb3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/897ec4f600b813cf8f8d10acd3f7e9829523508-360p.mp4" /]
[stm_teachers_grid per_page=”3″ image_size=”100*200″]