من از کجا بدونم خدا فقط یدونه است ؟
🔆❓🔆
اگه خدا دوتا بود همه چی ناجور میشد
دقت و نظم وترتیب از این جهان دور میشد
✨🤔✨
خدای اول میگفت خورشید باید بتابه
خدای دوم میگفت خورشید باید بخوابه
✨😁✨
خدای اول میگفت دونه بزن جوونه
خدای دوم میگفت دونه بمون تو خونه
✨🤔✨
اگه خدا دوتا بود همه چی جابه جا بود
پرنده توی دریا ماهی توی هوا بود
✨😄✨
خدا فقط یدونه خدای مهربونه
دوستش داریم ی دنیا خودش اینو میدونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *